MOBILISE - PRODUKTER

MOBILISE VAL

Mobilise Val är en skräddarsydd produkt för rekrytering, organisering, utbildning och administration av röstmottagare som ska utföra uppgifter före, under och efter valet. Systemet ger ökad effektivitet, bättre kontroll och bidrar till en smidigare överföring av kompetens. Flera kommuner i Norge och Sverige har redan använt systemet i Stortings-, Riksdags- och EU-val 2013/14. Mobilise lanserar nu en ny version med flera nya funktioner för att ytterligare förbättra användarvänligheten.

MOBILISE VAL INKLUDERAR:

 • Rekryteringsadministration för effektiv hantering av ansökningar
 • Enkel kommunikation med röstmottagarna via ‘Min Sida’, Sms, E-post & Mobil App
 • Effektiv kursadministration genom inbjudningar och anmälan till utbildning Informations- och dokumentdelning för effektiv distribution av viktiga dokument och utbildningsmateriel
 • Bemanningskalender för tilldelning av uppgifter och arbetspass
 • Rapporter som ger komplett översikt över ansökningar, funktionärer, arbetspass & tidsregistrering

MOBILISE VAL GER:

 • God kontroll och översikt över alla valfunktionärer
 • Effektiv interaktion och informationsdelning mellan kommunerna och valfunktionärerna
 • Ett samlat ställe för röstmottagarna att förhålla sig till
 • Rapporter for administrativ kontroll
 • Ökad säkring av viktig data genom regelbunden backup
 • Kostnadseffektiv lösning som kräver minimalt med utbildning, support och underhåll
 • Enklare överföring av kompetens inför senare val
 • Kontinuitet i arbetsmetodik och uppgifter som lämnas

DESSA använder Mobilise VAL: