MOBILISE - PRODUKTER

MOBILISE MASTER

Mobilise Master Edition är en lösning som är byggd för större arrangemang, där organiseringen av de frivilliga i hög utsträckning sker genom samarbetande klubbar, lag och föreningar. För att ge arrangören en bättre översikt över de frivilliga som bidrar och sörja för att de klubbar, lag och föreningar som bidrar har bra verktyg för att få support, ges de tillgång till ett gratis «klubbrum» i Mobilise Master – där de kan kommunicera med och planera sina resurser. Alla relevanta data i de olika klubbrummen synkroniseras därefter automatiskt så att arrangören får en översikt över vilka personer som skall delta från klubben, var och när de ska arbeta, storlek på kläder mm.

MOBILISE MASTER GER:

  • En komplett lösning for arrangörer, som kan distribueras fritt till alla samarbetande klubbar, lag och föreningar
  • Alla samarbetspartners får ett eget «klubbrum» där de kan organisera sina resurser
  • Genom klubbrummet kan man enkelt registrera in sina personer, kommunicera och planera in sina resurser mot arrangörens evenemang
  • Mobilise Master synkroniserar automatiskt relevanta data mellan «klubbrummen» och arrangören
  • Arrangören får en komplett översikt over alla planlagda aktiviteter, resurser mm i sitt eget Master arrangemang

FORDELAR MED MOBILISE MASTER:

  • Bättre kontroll och översikt över arrangemanget
  • Mölighet att se vilka funktionärer som ska jobba var och när
  • Möjlighet att kommunicera med alla funktionärer i arrangemanget
  • Samarbetspartners ges gratis tillgång till effektiva verktyg för att hantera och planera sina resurser
  • All data som läggs upp i ett «klubbrum» knyts till master och synkroniseras och uppdateras kontinuerligt

DESSA använder Mobilise Master: