MOBILISE - PRODUKTER

MOBILISE HUB

Mobilise Hub är utvecklad för regioner som vill etablera en central databas över frivilliga som är till för alla arrangemang och aktiviteter i regionen. Lösningen inbjuder till samarbete mellan arrangörer, föreningar kommuner och destinationsbolag som tillsammans vill utveckla regionens potential för volontärarbete. Genom lösningen får alla deltagare tillgång till ett onlinesystem för effektiv rekrytering, kommunikation, organisering och planering för ett enklare genomförande av arrangemangen. Mobilise Hub är en kostnadseffektiv modell som bidrar till att en ökad samordning lönar sig. Det enskilda arrangemanget får tillgång till användbara verktyg och regionen får en gemensam lättillgänglig databas av volontärer.

MOBILISE HUB INKLUDERAR:

 • Mobilise Event Portal lisens som är anpassad till regionens profil — varje arrangemang får egen logo
 • Kommunikationsmodul inkl. Min Sida
 • Alla tillgängliga funktioner i Mobilise Event Portal—tillgängliga för arrangörerna
 • Varje aktör får sin egen plats i lösningen
 • Underhållsavtal som ger gratis uppdateringar och tillgång till nya funktioner/versioner
 • Tidredovisning / lönerapportering
 • Rapporteringsmodul mm.

FÖRDELAR MED MOBILISE HUB:

 • Flexibelt - välj moduler efter behov
 • Fördelaktig prismodell – «pay as you go»
 • Användarvänlig «All in one» lösning
 • Större individuella anpassningsmöjligheter
 • Lösningen kan knytas till egen domän
 • Gratis underhåll och uppdateringar
 • Support 24/7

DESSA använder Mobilise Hub: