Vår historia

Hem / Om Mobilise/Vår historia

VM Oslo 2011…En svår men inte helt omöjlig uppgift skulle lösas: Över 2500 funktionärer skulle rekryteras, läras upp och organiseras av respektive gruppledare. Det var viktigt att uppnå en god fördelning av kvinnor, män, yngre, äldre samt människor med olika ursprung. Det behövdes alltså ett system för att effektivisera processerna runt rekrytering, organisering, kommunikation, utbildning och planering.

Över 12 000 gäster, tävlande, pressfolk mm från alla kontinenter skulle ansöka om ackreditering och behandlas – och alla måste ackrediteras med bild! Hur löser man detta på bästa sätt? Skulle man använda Excel och e-post? Eller köpa in ett rekryteringssystem och kombinera detta med andra specialsystem för bemanning, kommunikation, ackreditering? Fanns det några färdiga system på marknaden? Vad använde andra stora arrangemang? Svaret var att det inte fanns något lämpligt system på marknaden och att det måste utvecklas.



I samband med skid-VM kartlade man behov, utarbetade lösningsbeskrivning och en kravspecifikation där användarvänligheten sattes i första rummet. Lösningen fungerade optimalt under skid-VM 2011 och bidrog till att förenkla och effektivisera processerna kring genomförandet. Både administrationen kring arrangemanget och funktionärerna var mycket nöjda med verktyget som både bidrog till att spara tid, minska kostnader samt inte minst säkerställa att alla visste exakt vad de skulle göra och när. Det utvecklades också program för e-lärande som bidrog till att alla funktionärer hade den kunskap som krävdes för att göra ett bra arbete. Och inte minst alla de 12 000 som skulle ackrediteras blev ackrediterade (och alla med bild…) Skid-VM i Oslo blev en stor succé tack vare alla de 2500 väl utbildade funktionärerna. Utan hjälp av ”frivilligportalen” kunde resultatet varit helt annorlunda.



Dagen därpå…Skid-VM blev en succé och en ny plattform för effektivt genomförande av arrangemang var etablerat. Som en följd av de goda erfarenheterna beslöts att starta ett bolag med fokus på att leverera effektiva verktyg till arrangörer och i april 2011 etablerades Mobilise. Flera kunder tillkom snabbt som en av Norges största festivaler Øyafestivalen, Oslo Maraton och Nobelinstitutet. I slutet av 2011 hade företaget avtal med 12 kunder.

Under 2012 tredubblades företaget, blev fler anställda och fick sitt första stora kontrakt med Oslo Tingsrätt som behövde en avancerad ackrediteringslösning för genomförandet av rättegången mot Breivik. Mobilise levererade en specialanpassad ackrediteringslösning baserad på ackrediteringskort med QR-koder. Lösningen sattes upp på rekordtid och fungerade felfritt.

2013 fortsatte framgångarna och vi vann en stor upphandling om att leverera ett system för att hantera röstmottagare till Oslo kommun , som integrerades mot deras lönesystem. Detta banade väg för att vi fick 10 andra kommuner på kundlistan inför Stortingsvalet 2013. Vi tog oss också in på den svenska marknaden där Vasaloppet blev vår första kund och det är fortsatt vår största kund med drygt 3500 funktionärer.

2014 öppnade Mobilise sitt första kontor i Stockholm, efter att företaget fick avtal med en av de största aktörerna på festivalmarknaden i Sverige, Luger Inc., Lidingöloppet och VM i innebandy 2014. Satsningen i Sverige har slagit väl ut och vi har bland annat fått Göteborg & Co, Got Event, Borås kommun (Team Borås) och Destination Halmstad på kundlistan. På den norska marknaden vann vi ett anbud för kommunerna Oslo, Bergen och Trondheim på 10 år där vi konkurrerade med ett av världens ledande företag inom valhantering. Vi får också en repetition av skid-VM då vi ska leverera en komplett lösning till YOG2016 i Lillehammer.

Sedan april 2011 har Mobilise levererat lösningar till över 100 stora och små arrangemang. Lösningen har hanterat över 100 000 ansökningar, förmedlat över 1 miljon email och 500 000 SMS.

2015 och vägen vidare…Mobilise har som ambition att bli bäst i världen inom sitt område. Vi vill fortsätta att utveckla arvet efter skid-VM och sörja för att arrangörer (och andra) som behöver effektiva system för rekrytering, planering, kommunikation, utbildning, ackreditering mm av sina frivilliga, crew eller funktionärer får en enklare och mer effektiv vardag. Vi planerar att etablera oss i Finland och Danmark under 2015 – så om det är någon som känner någon så får ni gärna tipsa oss…