MOBILISE - PRODUKTER

MOBILISE EVENT PORTAL

Mobilise Event Portal är en komplett plattform för de festivaler, idrottsarrangemang, föreningar, organisationer med över 500 frivilliga, eller med en portfölj av flera arrangemang/projekt. Lösningen ger en stor flexibilitet och man kan anpassa lösningen till det enskilda arrangemanget eller projektet. Mobilise Event Portal är modulbaserad och man kan själv välja vilka moduler man vill aktivera och därmed reducera priset. Det går alltid att aktivera fler moduler när behovet uppstår. Plattformen har moduler och funktionalitet för att effektivisera rekrytering, kommunikation, bemanning, lön- och tidsrapportering, ackreditering, rapportering mm.

MODULER I MOBILISE EVENT PORTAL:

 • Komplett Rekryteringsmodul
 • Kommunikationsmodul inkl. Min Sida
 • Mobilt gränssnitt för funktionärer
 • Planering & bemanningssystem
 • Fullvärdig ackrediteringslösning
 • Tidsrapportering/löneunderlag
 • Rapporteringsmodul mm.

FÖRDELAR MED MEP:

 • Flexibelt - välj moduler efter behov
 • Fördelaktig prismodell – «pay as you go»
 • Användarvänlig «All in one» lösning
 • Multi-arrangemang-/projektlösning
 • Större individuella anpassningsmöjligheter
 • Lösningen kan knytas till en egen domän
 • Gratis underhåll och uppgraderingar
 • Support 24/7

DESSA använder Mobilise Event Portal: