MOBILISE - PRODUKTER

MOBILISE CREW

Mobilise Crew er en komplett lösning for organisationer som har deltidsanställda och behöver ett bra verktyg för rekrytering, kommunikation, utbildning, planering av arbetspass, registrering av tid och rapportering. Mobilise Crew ger alla tillgång till en egen «Min Sida», där de via mobil, platta eller pc får den senast uppdaterade informationen, sätter upp sig på arbetspass, registrerar tid mm.

MOBILISE CREW INKLUDERAR:

 • Rekryteringssystem
 • Personalregister
 • Personlig «Min Sida» till alla anställda
 • Kommunikationssystem (e-post, sms och Min Sida)
 • E-learning
 • Bemanningssystem och kalender
 • Tidsredovisning & rapportering online
 • Rapporteringsmodul

FÖRDELAR MED MOBILISE CREW:

 • Bättre kontroll och översikt över dina anställda
 • Effektiv kommunikation med de anställda
 • Automatiserad och effektiv bemanning
 • In- och utcheckning av personal
 • Spar tid – varje anställd redovisar tid elektronisk
 • Möjligheter for utbildning av personal online
 • Full kontroll genom att alla aktiviteter sparas
 • Snabb och enkel rapportering
 • Komplett HR-lösning till ett rimligt pris

DESSA använder Mobilise CREW: